எனது புத்தகங்கள்

திறனாய்வு சில புதியதேடல்கள்தமிழ்க்கொடி


மையம் கலைந்த விளிம்புகள்
திசைகளும் வெளிகளும்


ஒத்திகை

முன் மேடை

அகவெளியும் புறவெளியும்

மாறும் காட்சிகள் - ரஜினியின் சினிமா ரஜினியின் அரசியல்

ஒளிநிழல் உலகம்

அலையும் விழித்திரை

நாடகங்கள் விவாதங்கள்

பிம்பங்கள் அடையாளங்கள்
உயிர்மை, சென்னை
 
வேறு வேறு உலகங்கள்
நாயக்கர் காலம் வரலாறும் இலக்கியமும்


பிரஹலாதா
சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
வட்டங்களும் சிலுவைகளும்