June 15, 2017

தேடிப்படித்த நூல்கள்-3

12
தமிழியற்புலத்தைத் தனது வளமான அறிவுத்திறனால் வளர்த்தெடுத்த அறிஞர்களுள் ஒருவர் க.கைலாசபதி. அவர் எழுதிய ஒவ்வொரு நூலுமே தேடித்தேடிப் படிக்கவேண்டிய நூல்கள் என்பதில் மாற்றில்லை. தமிழுக்குத் திறனாய்வுத்துறையை - கோட்பாட்டுத் திறனாய்வுகளை- அதன் உள்பிரிவுகளை அறிமுகம் செய்தவர்கள் பெரும்பாலும் அறிமுகநிலையிலேயே களைத்துப் போய்த் திசைமாறிவிடுவார்கள்.
ஆனால் கைலாசபதி மட்டுமே கற்றுத்தேர்ந்த திறனாய்வு முறைகளில் கோட்பாட்டு அறிமுகதோடு, அவற்றைப் பயன்படுத்தித் திறனாய்வைச் செய்முறையாகவும் செய்துகாட்டியவர். ஒப்பியல் ஆய்வை முனைவர்பட்டத்திற்கான ஆய்வாகக் கொண்ட கைலாசபதி அம்முறையில் காத்திறமான நூல்களை எழுதியிருக்கிறார். அதேபோல் அவரது சமூகப்பார்வையை வெளிப்படுத்த உதவிய மார்க்சியத் தத்துவம் கலை, இலக்கியத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான முன்வைத்த மார்க்சியத் திறனாய்வுக் கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தியும் முன்னோடியான நூல்களை எழுதியுள்ளார். அவற்றையெல்லாம்விட ஆகச் சிறந்த வாசிப்பனுபவத்தைத் தரக்கூடிய நூலாக நான் நினைப்பது அடியும் முடியும் என்னும் நூலைத்தான். இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள 5 கட்டுரைகளையும் வாசித்துப் புரிந்துகொள்ள நினைக்கும் ஒருவர் அதன் வழியாகத் தமிழ் இலக்கியப் பரப்பு முழுவதையும் படிக்கும்படியான தூண்டுதலைப் பெறுவார் என்பது உறுதி.
மூலப்படிவவியல் அல்லது தொல்படிமவியல் என்பது உளவியல் அணுகுமுறையின் ஒருபகுதி. ஒரு பிரதியின் எழுத்தை வாசிக்கும்போது எழுதியவரையே வாசிப்பதாகத் தொனிக்கும் பிரதி, முதன்மையாகக் கோருவது உளவியல் அணுகுமுறை வாசிப்பை. அவ்வணுகுமுறையைப் பின்பற்றி வாசிக்கும் வாசிப்பு, பிரதிக்குள் வெளிப்படும் பாத்திரங்கள், பேசுபொருள். பேசும் முறை என எல்லாவற்றையும் எழுதியவரின் உளவியல் சிக்கல்களோடு இணைத்துப் பேசத்தூண்டும். அதற்காக எழுதியவரின் வாழ்க்கைவரலாற்றையும் ரகசியங்களையும் தேடித் திரட்டச் சொல்லும். ஆனால் அதன் உட்பிரிவான தொல்படிவமவியல் அப்படியான கோரிக்கையை முன்வைக்காது. அதற்குமாறாக ஒருமொழியின் இலக்கியப்பரப்பில் ஒரே உரிப்பொருள் அல்லது கருத்தியல் திரும்பத்திரும்ப எழுதப்படுகிறது என்பதைக் கண்டுபிடிக்கும் நிலையில், அவ்வுரிப்பொருள் அல்லது கருத்தியலின் தோற்றக்காரணி யாது? அல்லது எத்தகையது என்ற தேடலை வலியுறுத்தும். அப்படித் தேடிச் செல்வது புதுமையிலிருந்து பழைமையை நோக்கிய பயணமாகவும் ஒவ்வொரு ஆசிரியனும் அதைக் கையாண்ட விதத்திற்கான சூழல்காரணங்களைச் சொல்லவேண்டிய நெருக்கடியையும் உருவாக்கும். அப்படியான மூலப்படிமவியல் அணுகுமுறையைக் கோட்பாடாகவும் செய்ம்முறைத் திறனாய்வாகவும் எழுதிக் காட்டிய நூல் அடியும் முடியும். அந்நூலைக் கட்டாயம் வாசிக்கவேண்டும் என்று சொல்வேன். நான் 
 
அதிலிருக்கும் கட்டுரைகளைத் தேவைகருதிப் பலதடவை வாசித்திருக்கிறேன். நீங்களும் தேடிப்படிக்கலாம். குமரன் பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கிறது.

11
உலக இலக்கியம் பற்றிய சொல்லாடல்களைத் தொடங்கினால் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களின் வளமான பகுதியை இலக்கியவடிவத்தை முன்வைத்தே தொடங்குவார்கள். பெரும்பாலான உலகமொழிகளில் நிகழ்கால இலக்கியவகையாகப் புனைகதைகள் மாறியிருக்கிறது. இதற்குக்காரணம் புனைகதை மரபிலிருந்து தங்கள் இலக்கியவரலாற்றைக் கட்டியெழுப்பும் அமெரிக்கர்களின் ஆதிக்கப்பரவல்தான். ஆனால் ஐரோப்பியர்கள் - குறிப்பாகக் கல்விப்புல ஐரோப்பியர்கள் நாடக இலக்கியங்களை (Dramatic literature) முன்வைத்தே பேசுவார்கள். இந்திய அளவில் இத்தகைய சொல்லாடல்களை முன்வைப்பதிலும்கூட இருவேறு போக்கைச் சுட்டிக்காட்டவேண்டும். சம்ஸ்க்ருதத்தை மூலமொழியாகக் கொண்ட வட இந்தியமொழிகளுக்கு அடிப்படையான கலையியல் அல்லது அழகியல் அரங்கியலிலிருந்து முன்வைக்கப்படும். ஆனால் தென்னிந்திய மொழிகள் - குறிப்பாகத் தமிழ்மொழியின் கலையியல் அல்லது அழகியல் கவிதையிலிருந்தே முன்வைக்கப்படும்.
பிரிட்டானிய காலத்துக் கல்விமுறை ஐரோப்பிய மையத்தைக் கொண்டிருந்தது. அதன்வழியாக உருவான புலமையாளர்கள் நாடக இலக்கியத்தில் வல்லவர்களாக இருந்துள்ளதை ஐம்பதுகள் வரை ஆசிரியர்களாகவும் பேராசிரியர்களாகவும் எழுத்தாளர்களாகவும் இருந்தவர்களின் வரலாறும் வாழ்க்கையும் சொல்கின்றன. அதன் வெளிப்பாடான ஒரு சிறுநூல் உலக நாடக இலக்கியம்எம்.கே. மணி சாஸ்திரி எழுதிய இந்நூலில் மறுமலர்ச்சிக்கால ஐரோப்பியர்கள் கொண்டாடிய 10 நாடக எழுத்தாளர்களின் நாடக எழுத்துகள் தமிழில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த அறிமுகத்தில் கவனிக்கத்தக்க முறையியலும் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. அறிமுகம் செய்ய நினைக்கும் ஒருவரின் முதன்மையான நாடகத்தின் கதையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு, அவரது ஒட்டுமொத்த நாடக இலக்கிய அடையாளத்தை எழுதுகிறார. கடைசியில் கதைசொல்லி அறிமுகம் செய்த நாடகத்தில் வெளிப்படும் நாடக நயங்களை விளக்கியுள்ளார். 
என்னிடமிருக்கும் இந்நூல் 1993 இல் வெளிவந்த என் சி பி எச். வெளியிட்ட இரண்டாவது பதிப்பு. முதல் பதிப்பு 1969 வந்ததாகக் குறிப்பு உள்ளது. மூன்றாவது பதிப்பாகவும் என் சி பி எச். வெளியிட்டுள்ளது. நாடகத்துறை சார்ந்தவர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய நூல் என்பதாகப் பார்க்காமல், இலக்கிய அறிவு, இலக்கியக் கலை, உலக இலக்கிய வரையறைப் புரிந்துகொள்வதற்கான ஒருநூலாகவே இந்நூலை வாசிக்கலாம்.

10
----
கல்விப்புல வாசிப்பிற்கும் கல்விப்புலத்திற்கு வெளியே இருப்பவர்களின் வாசிப்புக்குமிடையே முதன்மையான வேறுபாடுகள் உண்டு. மொழி, இலக்கியத்துறைகளில் இருக்கும் வேறுபாட்டை என்னால் விரிவாகச் சொல்லமுடியும். ஆனால் இந்த வேறுபாடு எல்லாத்துறைகளிலும் இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை.
தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றை ஆளுமைகள், ஆளுமைகள், ஆட்சியதிகாரங்கள் உருவாக்கவில்லை; ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தோன்றிய கருத்துகளே உருவாக்கின என்ற கருதுகோளை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பெற்ற நூல் தமிழ் இலக்கியத்தில் காலமும் கருத்தும். அந்நூலின் ஆசிரியர் பேரா. ஆ. வேலுப்பிள்ளை. அந்நூலின் வழியாக அறிமுகமான அவரது இன்னொரு முக்கியமான நூல் சாசனும் தமிழும்”. இலக்கண, இலக்கியங்கள் புலமையாளர்களின் கருவிகள். அவர்களுக்கிடையேயான தகவல் பரிமாற்றத்தை நேரடியாக இல்லாமல் மேம்பட்ட வடிவில் பரிமாறிக்கொள்ளும் முறைமை அது. அதன் வழியாக அறியப்படும் தமிழியல் என்பது மேம்பட்ட புலமையாளர்களைப் பற்றிய அறிதலாகவே அமையும். அதற்கு மாறாகப் பெரும்பான்மை மக்களுக்குப் பழைய காலத்தில் செய்திகளைத் தருவனவாகவும் வழிநடத்துவனவாகவும் இருந்தவை கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள், பட்டயங்கள் போன்றன. (இம்மூன்றையும் குறிக்கும் சொல்லாகச் சாசனங்கள் என்னும் சம்ஸ்க்ருதச் சொல் இருக்கும் என்பது அவரது நிலை)- 
இவற்றையும் கற்கவேண்டும் என வலியுறுத்தி எழுதப்பெற்ற நூலே சாசனமும் தமிழும். 
சாசனங்களை அவற்றின் வரிவடிவம், மொழியின் அடிப்படைக்கூறுகளான சொல் மாற்றும் தொடர்ப் பயன்பாடு, அதன் வழியாக வெளிப்படும் பண்பாடு, அதனைத் தாங்கிநிற்கும் இலக்கியங்கள், அதில் வெளிப்படும் வழக்காறுகள் எனப் பிரித்துப் படித்துக்காட்டியுள்ள இந்நூல் கடைசி இயலாகச் சாசனத்தில் தமிழ் இலங்கை என்ற இயலையும் கொண்டுள்ளது.
பிரிட்டானிய ஆட்சிக்காலத்தில் பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாக்கம், அவற்றில் மொழி, இலக்கியக் கல்வியை அறிமுகம் செய்தல் போன்றன சமகாலத்தில் நடந்தன என்றாலும் அதனை உள்வாங்கிய விதத்தில் இலங்கைக்கும் -குறிப்பாகத் தமிழ் இலங்கைக்கும் தமிழ் இந்தியாவிற்கும் வேறுபாடுகள் இருந்துள்ளன. தமிழ் இந்தியா இங்கேயே கற்றுக்கொள்ளலாம் என முடிவெடுத்து ஆங்கிலேயர்களின் கையேட்டை வாங்கிப் போலச் செய்துகொண்டபோது, தமிழ் இலங்கை பிரிட்டானிய தேசத்திற்குச் சென்று கற்கும்- ஆய்வுசெய்யும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டதைப் பார்க்கிறோம். அதனால் கிடைத்த நோக்கும் பார்வைகளும் அணுகுமுறைகளும்தான் தமிழ் இலக்கிய ஆய்வை வளப்படுத்தியுள்ளன. எனது வாசிப்பின் வழியாகப். பேரா. சு.வித்தியானந்தன், சு.கணபதிப்பிள்ளை போன்றவர்கள் அதற்கு முன்கை எடுத்தவர்களென அறிகிறேன். பின் தொடர்ந்தவர்களாக ஆ. வேலுப்பிள்ளை, க.கைலாசபதி, கா.சிவத்தம்பி போன்றவர்கள் என்று உணர்கிறோம். அவர்கள் அங்கேயே சென்று கற்றார்கள் என்றாலும் தமிழ் மரபையும் வளத்தையும் கைவிடாமல் கல்விப்புலத்திற்குள் உள்வாங்கவேண்டுமென்ற புரிதலோடு கற்றுவந்துள்ளார்கள் என்பது புரிகிறது இப்படியொரு வாய்ப்பைத் தமிழ்இந்தியா உருவாக்கிக்கொள்ளவில்லை என்பதின் விளைவுகள் பற்றியும் யோசிக்கவேண்டும். அதற்கு மாறாக தமிழ் இந்தியாவுக்கு ஆங்கிலேய/ அமெரிக்கக் கல்வியாளர்களே வந்து கற்றுத்தந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் கவனிக்கவேண்டியதாக இருக்கிறது. நிற்க.
1971 இல் முதல் பதிப்புகண்ட இந்நூல் எனது ஆய்வுக்காலத்தில் தேடிக் கண்டடையவேண்டிய நூலாக இருந்தது. கழகப்புலவர் இரா. இளங்குமரனின் இல்லநூலகத்தில் அந்நூலைக் கண்டுபிடித்து வாசித்தேன். அவர் எந்த நூலையும் மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுமே வாசிக்கத் தருவார். அதனைக் கொடுத்தபின் அடுத்த நூலைத் தருவார். அதில் தவறினால் அந்நூலகத்தைப் பயன்படுத்த முடியாது. இப்போது -2011 இல் குமரன் புத்தக இல்லம் / கொழும்பு- சென்னை வெளியிட்டுள்ளது. வாங்கிப் படிக்கலாம்.

9
==
2017,
ஜனவரி, சென்னை புத்தகச் சந்தையில் வாங்கிவந்த நூல்களில் ஒன்று க.நா.சு.வின் உலகத்துச் சிறந்த நாவல்கள்”. நான் பிறந்த 1959 ஆம் ஆண்டில் வெளியான இந்நூலை டிஸ்கவரி புக்பேலஸ் இப்போது (மே,2016) வெளியிட்டுள்ளது. டிஸ்கவரி புக்பேலஸின் முதல் பதிப்பு எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இடையில் வேறு பதிப்புகள் வந்திருக்கும் என்றே நினைக்கிறேன். இந்நூலில் 15 பிறமொழி நாவல்களைத் தமிழில் அறிமுகம் செய்துள்ளார் க.நா.சுப்பிரமண்யம்.
உலக இலக்கியமென ஒன்று தனியாக இருக்க வாய்ப்புகள் குறைவு என்னும் கருத்துகள் வலுப்பெற்றுவரும் காலமிது. அப்படியிருந்தால் எந்தமொழியில் இருக்கும் இலக்கியத்தை உலக இலக்கியமாக வரையறை செய்வது என்ற கேள்விக்கு விடைசொல்ல இயலாது. அதேநேரத்தில் உலகமொழிகள் ஒவ்வொன்றிலும் எழுதப்படும் பொதுமையான உரிப்பொருள்கள் (CONTENT) சிலவற்றை அடையாளப் படுத்த முடியும்; அவ்வுரிப்பொருள்களை மையப்படுத்தி எழுதப்படும் எழுத்துகளில் வெளிப்படும் கலையியல் நோக்கும் அழகியல் கூறுகளும் வளர்ச்சியடைந்த மொழிகளின் இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. அவற்றை உலக இலக்கியக் கூறுகள் என வரையறை செய்வதில் சிக்கல்கள் இருக்க வாய்ப்பில்லை.

தான் வாசித்த நாவல்களில் வெளிப்படும் உரிப்பொருள்களையும் அவற்றின் வெளிப்பாட்டு முறைகளையும் தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தவேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தமிழில் இயங்கியவர் க.நா. சு. என்பதைத் திரும்பச் சொல்ல வேண்டியதில்லை. தொடர்ச்சியாகத் தான் தொடர்புகொண்டிருந்த இதழ்களின் தேவைக்காக இந்தக் கட்டுரைகளை எழுதினார் என்றாலும், அவரது தேர்வும் அறிமுகப்படுத்திய முறையும் விவாதத்திற்கப்பாற்பட்டது எனப் பலரும் சொல்லக் கேட்டிருக்கின்றேன். அறிமுகம் செய்ய விரும்பும் நாவல்களின் பாத்திரங்களுக்கிடையேயுள்ள உறவுகளை முதலில் தருவது அவரது பாணி. தொடர்ந்து அந்நாவலை எழுதியவரின் இடம் - அவர் எழுதிய மொழியிலும் உலக அளவிலும் எத்தகையது எனச் சொல்வார். பிறகு நாவலின் கதைச் சுருக்கத்தை கதையாகச் சொல்லாமல், நாவல் முன்வைக்கும் விவாதத்தோடு இணைத்துச் சொல்வார். இம்மூன்று கூறுகளையும் தந்துவிட்டு முழுமையாகப் படிக்க வேண்டுமென்றும் வலியுறுத்துள்ளார். க.நா.சு.வேகூட இந்த நாவல்களை வேறு ஒரு ரூபத்திலும் தமிழில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். பாவை சந்திரனின் ஆசிரியத்துவத்தில் குங்குமக் குழுவின் இதழ்களில் ஒன்றான முத்தாரத்தில் 33 நாவல்களைச் சுருக்கமாகக் கதைசொல்லி அறிமுகப்படுத்தினார். அந்தக் கட்டுரைகளை 1988 இல் ஸ்டார் பிரசுரம் நூலாக வெளியிட்டது. டிஸ்கவரி புக்பேலஸின் வெளியீட்டில் விரிவாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள பெரும்பாலான நூல்கள் பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகங்கள் அந்நூலிலும் உள்ளன. அந்நூல் இப்போது கிடைக்கவாய்ப்பில்லை. நூல்கங்களில் இருக்கக்கூடும். உலக இலக்கியத்தோடு - நாவல்களோடு அறிமுகம் வேண்டுமென நினைப்பவர்கள் டிஸ்கவரி வெளியீட்டையே வாங்கிப் படிக்கலாம்.
இந்த நூலை எனது முதுகலைப் படிப்புக்காலத்தில் ஒருமுறை வாசித்திருக்கிறேன். இந்நூலைப் படிப்பதற்கும் முன்பு அவரது மொழிபெயர்ப்பில் நான் வாசித்த குறுநாவல் தேவமலர்.தேவமலர் தனியாக இல்லாமல் வேறொரு குறுநாவலோடு இணைத்தே வந்திருந்தது. அட்டையில் அன்புவழி என்று இருந்ததாக ஞாபகம். சுவீடிஷ் பெண்ணெழுத்தாளரான ஸெல்மா லாகர்லெவ்வின் தேவமலரை வாசித்தபோது மொழிபெயர்ப்பை வாசிக்கும் உணர்வு எதுவும் தோன்றவில்லை. அதற்கு முன்பு மாஸ்கோவின் முன்னேற்றப்பதிப்பக வெளியீடுகளில் இத்தகைய உணர்வு ஏற்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு நாவல்கள் இரண்டு: வஸிலெவ்யெவின் அதிகாலையின் அமைதியில், கார்க்கியின் தாய்.

No comments :