May 10, 2017

படைப்பாக்க அரங்கியல்

படைப்பாக்க இசை, நடனம் பற்றிய தெளிவு தேவையாக உள்ளது sir -
அர்ச்சு அர்ஜுன் Archsu Arjun, மட்டக்களப்பு நிகழ்த்துக்கலை மாணவர்
--------------------------------------------------------------------------------------
புதியன செய்தல் என்னும் பொருளில் புழக்கத்தில் இருக்கும் சொல் படைப்பாக்கம். கலையியல் துறை சார்ந்த சொல்லாக அதிகம் புழக்கத்தில் இருக்கிறது. என்றாலும், அச்சொல் எல்லாத்துறைகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் சொல்தான். அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் துறைகளில் ஈடுபாட்டுடன் செயல்படும் ஒவ்வொருவருக்கும் படைப்பாக்க மனநிலை என்பது எரிந்துகொண்டிருக்கும் கனல். அக்கனல்தான் ஒருவரின் இருப்பை - தனி அடையாளத்தை உருவாக்கும் முனைப்பு கொண்டதாக மாற்றுகிறது. தனது படைப்புப்பொருளை, வியாபாரப்பண்டமாக நினைக்கும் ஒருவருக்கு இந்தக் கனலின் தகிப்பு இருக்குமெனச் சொல்லமுடியாது.அவரிடம் வெளிப்படுவது ஒன்றை உருவாக்கி, அதன் நகல்களைப் பெருக்கி விற்றுவிடவேண்டும் என்பதுமட்டுமே. ஆனால் புத்தாக்க விரும்பியோ, ஒவ்வொரு உருவாக்கத்திலும் வேறுபாடுகளும் வித்தியாசங்களும் நிகழவேண்டுமென நினைக்கிறார் என்பதை முதலில் மறந்துவிடக்கூடாது.
ஒருவர் தனது விருப்பத்துறையில் புதியன உருவாக்கவேண்டும் என்ற விருப்பத்தைச் செயல்படுத்த முதலில் கற்கவேண்டியன சில உண்டு.மரபுக்கல்வி அதனை இலக்கணங்கள் எனச் சொல்கின்றது. ஒரு துறையின் அடிப்படைக்கூறுகளையும், அவற்றின் இணைவால் உருவாகும் பரப்பையும், அதன் உள்முக வினைகளையும் அறிவதே அத்துறையின் இலக்கணக்கல்வியாகும்.
முதலில் உங்கள் வினாவில் இருக்கும் இசையை எடுத்துக்கொள்வோம். இசையின் அடிப்படைக் கூறு அல்லது மொழி ஒலியும் ஒலியின்மையும். இதனையே சம்ஸ்க்ருதச் சொற்களான சப்தமும் மௌனமும் எனச் சொல்லிப் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம். ஒலியின்மை நிலவும் ஒருவெளியை அல்லது பரப்பைக் குறிப்பிட்ட அளவுகளோடு கூடிய ஒலியால் நிரப்பும்போது இசை உருவாகிறது.
நிரப்புவதற்கான அளவு அல்லது வேறுபாடுகளின் எண்ணிக்கையை ஏழு எனவும், அவற்றின் பெயர்கள் ஸ்வரங்கள் எனவும் அறியப்பட்ட ஓரிலக்கணம் கூறுகிறது. அவ்விலக்கணம் எவ்வெவற்றை எப்படி அடுக்கவேண்டும்; எங்கெங்கே கூட்டிக் குறைக்கவேண்டுமென சூத்திரங்களையும் எழுதித் தந்திருக்கிறது. அவற்றை அப்படியே ஏற்று உருவாக்கப்படும் இசை மரபிசை. மரபிசையிலிருந்து மாறுபட்டு உருவாக்கப்படும் இசை புத்தாக்க இசையாக அமைகிறது. மாறுபாட்டை ஓர் இசைக்கலைவாணர், ஸ்வரங்களின் வேதிவினையைக் கலக்குவதின் வழியாகவும் விதிக்கப்பட்ட சூத்திரங்களை மறுப்பதின் வழியாகவும் உருவாக்கக்கூடும்.
விதிகளை மறுக்கவும், புத்தாக்கம் செய்யவும் விரும்பும் இசைக்கலைஞர்கள் எப்போதும் நாடுவது இரண்டு தளங்களாக இருக்கின்றன. இசையின் இலக்கணங்களை அறியாமலேயே இசையோடு இணைந்து வாழும் மக்கள்திரள் எவ்வாறு இசைக்கோர்வைகளை உருவாக்கிக்கொள்கிறது; பயன்படுத்துகிறது; பங்கெடுக்கிறது எனத் தேடுகிறார்கள்.அவ்வாறு கற்றுக்கொண்ட்தைத் தங்களின் படைப்பாக்கத்தில் இணைப்பதின் மூலம் புதியனவற்றின் சாயலை உருவாக்குகிறார்கள். இன்னொரு தளத்தினர் இயற்கையிலேயே ஒலியை எழுப்பும் உயிர்ப்பொருட்களையும் உயிரில்லாப் பொருட்களையும் கவனிக்கிறார்கள்; அவற்றிலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட்ட ஒலிக்கோர்வைகளை அடுக்கிப் புதிய இசையை கட்டித் தருகிறார்கள். மொத்தத்தில் இருவகையான புதுமைக்குமே அடிப்படைகளை அறிந்து, அதனைக் கைவிடும் எண்ணங்களும், அதனை மாற்றுவதின் மூலமே புத்தாக்கம் சாத்தியம் என நம்பும் மனப்பாங்கும் தேவைப்படுகிறது. அத்தோடு புத்தாக்கம் ஒவ்வொன்றும் தனது காலத்தின் தேவை அல்லது பொருத்தப்பாடு பற்றிய கவனத்தையும் கொண்டதாக இருக்கிறது. தனிநபர் கலையா இசைக்கலையில் புத்தாக்கம் எவ்வாறு நடக்கிறது எனச் சொன்ன இந்த நடைமுறையை ஒவ்வொரு கலைச் செயல்பாட்டிற்கும் அப்படியே பொருத்திக்கொள்ள முடியும்.
இப்போது நடனத்திற்கு வரலாம். நடனத்தின் அடிப்படைக்கூறு இசையின் அடிப்படைக்கூறோடு இணைந்து போகும் உடலின் வினையாக இருக்கிறது. அமைதி நிலவும் ஒரு வெளியில் அசைவற்ற உடல், எழுப்பப்படும் ஒலியின் தூண்டலுக்கேற்ப சித்திரங்களை வரைகிறது; சிற்பங்களாக மாறுகிறது. சித்திரங்களும் சிற்பங்களும் அப்படியே நிலையானதாக இல்லாமல் அசையும் ஓவியங்களாகும், கலையும் சிற்பங்களாகவும் ஆகும் நிலையில் நடனக்கலை வடிவம் கொள்கிறது. அசைதலும் சேர்தலும் கலைதலுமான வினையில் ஈடுபடும் உடல்களின் இயக்கத்திற்குக் காரணமாக இருப்பவை இசை. அந்த இசை புத்தாக்க இசையாக அமையும்போது அதனைத் தொடரும் நடனமும் புத்தாக்க நடனமாக ஆகிவிடுதல் இயங்கியல்தானே.
நாடகச் செயல்பாடு எனவும் அரங்கியல் செயல்பாடு எனவும் நாம் பயன்படுத்தும் சொல்லாடல் இசைக்கோர்வை, நடனக்கோர்வை ஆகிய இரண்டையும் அடித்தளமாக்கிக்கொண்டு, எழுதப்பெற்ற பிரதிக்கு அர்த்தம் தரும் கூட்டுவினை. அதில் புத்தாக்கம் நடைபெறவேண்டுமென்றால், இசைக்கலையில் அல்லது நடனக்கலையில் நடப்பதுபோல தனிக்கலைஞர்களின் முயற்சியால் மட்டுமே நடந்துவிடுவதில்லை. நாடகக்கலையின் முதன்மைப் படைப்பாளி நாடகாசிரியர். அவன் புத்தாக்கம் செய்கிறேன் என்பதை உள்வாங்கிப் பிரதியைத் தரவேண்டும். அப்படியான பிரதி ஒரு மொழியின் புத்தாக்க மொழியாக அமையும். ஆசிரியர் அப்படித்தராத நிலையில் / அந்த இடத்தில் நாடகாசிரியர் இல்லாத நிலையில் நாடகத்தை மேடைக்குரியதாக மாற்றும் நெறியாளர் தனது மறுவிளக்கத்திறனால் புத்தாக்கம் செய்யலாம். அதற்கு அவரோடு வினையாற்றும் மேடைக்கலைஞர்களான நடிக, நடிகையர்கள் உடன்பட்டு வினையாற்றவேண்டும். அதனை உள்வாங்கிப் பின்னரங்கக் கலைஞர்களும் பணியாற்றவேண்டும்.
மொத்த்த்தில் படைப்பாக்கச் செயல்பாடு என்பது ஒரு மனநிலைப்பாங்கு என்பதைப் புரிந்துகொள்ளவேண்டும். அந்த புத்தாக்க மனநிலையைத் தான் உணர்ந்ததோடு பார்வையாளர்களுக்குக் கடத்தும் புத்தாக்க வினையை மேற்கொள்கிறோம் என்பதை நம்பவேண்டும். அப்போதுதான் படைப்பாக அரங்கியல் கிடைக்கும்.

No comments :